Публично състезание за строителни, електро материали и др. обяви Тракийски университет

18.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на строителни материали, електро материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ обяви Тракийски университет на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на строителни материали, електро материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ обяви Тракийски университет на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 18.09.2020 г.

  • 07.10.2020 г.

  • 44100000: Доставки

  • 00373-2020-0030

  • https://app.eop.bg/today/79090