Публично състезание за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа обяви Район „Слатина“ – София

22.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на район „Слатина“ – СО по две обособени позиции“ обяви Район „Слатина“ – гр. София на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на район „Слатина“ – СО по две обособени позиции“ обяви Район „Слатина“ – гр. София на Агенция по обществените поръчки.

  • 22.01.2021 г.

  • 10.02.2021 г.

  • 45233000: Строителство

  • 01272-2021-0001

  • https://app.eop.bg/today/104763