Публично състезание за обслужване на асансьори и ескалатори обяви „Летище София“

23.02.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, с включени резервни части“ обяви „Летище София“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, с включени резервни части“ обяви „Летище София“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.02.2021 г.

  • 17.03.2021 г.

  • 50750000: Услуги

  • 00533-2021-0001

  • https://app.eop.bg/today/110719