Публично състезание за модификация на абсорбери обяви „КонтурГлобал Марица Изток 3“

05.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Модификация на Абсорбер 1&2 и Абсорбер 3&4, с цел постигане степен очистване на димни газове от серен диоксид 97% – Основно възстановяване на съоръженията на Абсорбер 1&2 и Абсорбер 3&4“ обяви „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Модификация на Абсорбер 1&2 и Абсорбер 3&4, с цел постигане степен очистване на димни газове от серен диоксид 97% – Основно възстановяване на съоръженията на Абсорбер 1&2 и Абсорбер 3&4“ обяви „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 05.03.2021 г.

  • 24.03.2021 г.

  • 50530000: Услуги

  • 00015-2021-0022

  • https://app.eop.bg/today/115963