Публично състезание за корекция на коритото на р. Стара река обяви Община Етрополе

15.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Корекция на коритото на р. Стара река, с. Лопян в определен авариен участък“ обяви Община Етрополе на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Корекция на коритото на р. Стара река, с. Лопян в определен авариен участък“ обяви Община Етрополе на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 15.01.2021 г.

  • 05.02.2021 г.

  • 45240000: Строителство

  • 00099-2021-0001

  • https://app.eop.bg/today/103806