Публично състезание за подмяна на пътнически асансьорни уредби обяви Държавна агенция за бежанците при МС

07.08.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Подмяна на съществуващи 2 бр. пътнически асансьорни уредби в сградата на ДУССД–МВР и ДАБ при МС, с административен адрес на бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114 Б, гр. София“ обяви Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на сайта на Агенция по обществените поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 42416100 - IA02: Доставки.

 

Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 27.08.2020 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 00268-2020-0014

 

 

 

 

 

 • Обществена поръчка с предмет „Подмяна на съществуващи 2 бр. пътнически асансьорни уредби в сградата на ДУССД–МВР и ДАБ при МС, с административен адрес на бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114 Б, гр. София“ обяви Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на сайта на Агенция по обществените поръчки.

   

  Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 42416100 - IA02: Доставки.

   

  Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 27.08.2020 г.

   

  Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

   

  Номер: 00268-2020-0014

   

   

   

   

   

 • 07.08.2020 г.