Публично състезание за доставка на черни, цветни и корозионноустойчиви метали обяви АЕЦ Козлодуй

18.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на черни, цветни и корозионноустойчиви метали“ обяви АЕЦ Козлодуй ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на черни, цветни и корозионноустойчиви метали“ обяви АЕЦ Козлодуй ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 18.09.2020 г.

  • 12.10.2020 г.

  • 14700000: Доставки

  • 00353-2020-0234

  • https://app.eop.bg/today/76917