Публично състезание за доставка на тръби и фитинги обяви „ВиК“ – Търговище

13.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на тръби и фитинги, за нуждите на „ВиК“ ООД – Търговище по шест обособени позиции“ обяви „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на тръби и фитинги, за нуждите на „ВиК“ ООД – Търговище по шест обособени позиции“ обяви „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 13.01.2021 г.

  • 01.02.2021 г.

  • 44164310: Доставки

  • 00856-2021-0001

  • https://app.eop.bg/today/79665