Публично състезание за доставка на кабели обяви НЕК

25.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на кабели за нуждите на предприятие ВЕЦ“ в обособени позиции“: Обособена позиция 1 - „Доставка на кабели за нуждите на предприятиеВЕЦ“ , ВЕЦ „Видима“ реф. № 20РП-250А029“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на кабели за нуждите на предприятие ВЕЦ“ в обособени позиции“: Обособена позиция 1 - „Доставка на кабели за нуждите на предприятиеВЕЦ“ , ВЕЦ „Видима“ реф. № 20РП-250А029“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 25.09.2020 г.

  • 19.10.2020 г.

  • 44321000: Доставки

  • 00026-2020-0047

  • https://app.eop.bg/today/73478