Публично състезание за доставка на големи зъбни колела обяви БДЖ – Товарни превози

23.10.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на големи зъбни колела за колоосните редуктори на ел. лок. серии 43,45 и 46 и малки зъбни колела за колоосните редуктори на ел. лок. серии 43,44 и 45 за ремонтнат дейност в „БДЖ -ТП“ ЕООД“ обяви „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на големи зъбни колела за колоосните редуктори на ел. лок. серии 43,45 и 46 и малки зъбни колела за колоосните редуктори на ел. лок. серии 43,44 и 45 за ремонтнат дейност в „БДЖ -ТП“ ЕООД“ обяви „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.10.2020 г.

  • 16.11.2020 г.

  • 42141000: Доставки

  • 01558-2020-0027

  • https://app.eop.bg/today/77624