„Пристанищна инфраструктура“ ДП с публично състезание за доставка, монтаж и интегриране на RDF

24.11.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и интегриране в съществуваща система на двe радио-локационни устройства (RDF)“ обяви „Пристанищна инфраструктура“ ДП на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и интегриране в съществуваща система на двe радио-локационни устройства (RDF)“ обяви „Пристанищна инфраструктура“ ДП на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 24.11.2020 г.

  • 18.12.2020 г.

  • 34931500: Доставки

  • 01158-2020-0030

  • https://app.eop.bg/today/83972