Пристанище Варна с търг за строителство и ремонт на ВиК

10.06.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на Пристанище Варна ЕАД“ обяви дружеството на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на Пристанище Варна ЕАД“ обяви дружеството на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 10.06.2021 г.

  • 30.06.2021 г.

  • 45230000: Строителство

  • 01547-2021-0003

  • https://app.eop.bg/today/137948