ПГ по техника и лека промишленост с публично състезание за специфично оборудване

09.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на специфично образователно оборудване по проект „Център за дигитални създатели ETech&Art“ обяви Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на специфично образователно оборудване по проект „Център за дигитални създатели ETech&Art“ обяви Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 09.03.2021 г.

  • 29.03.2021 г.

  • 39162200: Доставки

  • 02474-2021-0004

  • https://app.eop.bg/today/116617