ПГ „Свети Климент Охридски“ – Елхово с обява за оборудване и обзавеждане за STEM център

23.02.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане за изграждане на STEM център в съществуващата училищна инфраструктура и провеждане на обучение за работа с технологията“ обяви Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ – Елхово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане за изграждане на STEM център в съществуващата училищна инфраструктура и провеждане на обучение за работа с технологията“ обяви Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ – Елхово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.02.2021 г.

  • 05.03.2021 г.

  • 30200000: Доставки

  • 02426-2021-0001

  • https://app.eop.bg/today/106564