ПГЕЕ-Габрово с обява за оборудване на лаборатория по електрически и електронни измервания

23.10.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване на лаборатория по електрически и електронни измервания“ обяви Професионална гимназия по енегетика и електротехника – гр. Гълъбово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване на лаборатория по електрически и електронни измервания“ обяви Професионална гимназия по енегетика и електротехника – гр. Гълъбово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.10.2020 г.

  • 02.11.2020 г.

  • 43329000: Доставки

  • 02518-2020-0001

  • https://app.eop.bg/today/88342