Открита процедура за доставка на лабораторна и измервателна апаратура обяви ТУ – Габрово

01.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово по осем обособени позиции“ обяви Технически университет – Габрово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово по осем обособени позиции“ обяви Технически университет – Габрово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 01.03.2021 г.

  • 24.03.2021 г.

  • 38550000: Доставки

  • 00574-2021-0004

  • https://app.eop.bg/today/113395