Овергаз Мрежи с публично състезание за доставка на одорант за природен газ

21.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на одорант за природен газ“ обяви „Овергаз Мрежи“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на одорант за природен газ“ обяви „Овергаз Мрежи“ АД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 21.09.2020 г.

  • 08.10.2020 г.

  • 24958000: Доставки

  • 04878-2020-0006

  • https://app.eop.bg/today/78774