Обява за доставка на 25 тона чугунени калодки публикува БДЖ –Товарни превози

18.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на 25 тона чугунени калодки тип P10 L-320, за нуждите на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“ обяви „БДЖ –Товарни превози“ ЕООД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на 25 тона чугунени калодки тип P10 L-320, за нуждите на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“ обяви „БДЖ –Товарни превози“ ЕООД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 18.09.2020 г.

  • 29.09.2020 г.

  • 44470000: Доставки

  • 01558-2020-0021

  • https://app.eop.bg/today/78857