Обява за доставка на стоманени въжета публикува Мини Марица – изток

18.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на стоманени въжета“ обяви Мини Марица – изток ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на стоманени въжета“ обяви Мини Марица – изток ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 18.09.2020 г.

  • 29.09.2020 г.

  • 44300000: Доставки

  • 00265-2020-0047

  • https://app.eop.bg/today/76297