Обява за доставка на осветителни тела и кабели публикува Община Карнобат

16.10.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на осветителни тела и кабели за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат и Община Карнобат през 2020-2021 г.“ обяви Община Карнобат на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на осветителни тела и кабели за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат и Община Карнобат през 2020-2021 г.“ обяви Община Карнобат на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 16.10.2020 г.

  • 26.10.2020 г.

  • 31500000: Доставки

  • 00190-2020-0013

  • https://app.eop.bg/today/86686