Обява за доставка на механични филтри за водомер публикува ВиК-Пловдив

21.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на механични филтри за водомери от DN15 до DN200 mm за нуждите на „ВиК“ ЕООД – Пловдив“ обяви „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на механични филтри за водомери от DN15 до DN200 mm за нуждите на „ВиК“ ЕООД – Пловдив“ обяви „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 21.09.2020 г.

  • 29.09.2020 г.

  • 42912330: Доставки

  • 00197-2020-0027

  • https://app.eop.bg/today/79234