Обява за доставка на клеми токови за трансформатор публикува Електроразпределение Юг

16.10.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на клеми токови за трансформатор” обяви Електроразпределение Юг ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на клеми токови за трансформатор” обяви Електроразпределение Юг ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 16.10.2020 г.

  • 27.10.2020 г.

  • 31162000: Доставки

  • 00143-2020-0061

  • https://app.eop.bg/today/83877