Община Ябланица с публично състезание за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа

26.02.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа (ВВМ) в село Орешене и село Батулци, общ. Ябланица“ обяви Община Ябланица на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа (ВВМ) в село Орешене и село Батулци, общ. Ябланица“ обяви Община Ябланица на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 26.02.2021 г.

  • 22.03.2021 г.

  • 45332200: Строителство

  • 00818-2021-0001

  • https://app.eop.bg/today/114573