Община Съединение с публично състезание за корекция на отводнителен канал

07.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Строителство на обект: „Корекция на отводнителен канал, гр. Съединение – ІІ – ри етап“ обяви Община Съединение на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Строителство на обект: „Корекция на отводнителен канал, гр. Съединение – ІІ – ри етап“ обяви Община Съединение на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 07.04.2021 г.

  • 28.04.2021 г.

  • 45000000: Строителство

  • 00835-2021-0003

  • https://app.eop.bg/today/125039