Община Свищов с обява за основен, текущ ремонт на улично осветление

16.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Основен, текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Свищов“ обяви Общината на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Основен, текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Свищов“ обяви Общината на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 16.04.2021 г.

  • 27.04.2021 г.

  • 45310000: Строителство

  • 00753-2021-0012

  • https://app.eop.bg/today/130598