Община Свиленград с обява за доставка на електроматериали

01.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на електроматериали за нуждите на Общинска администрация Свиленград и ВРБ: Дейност ДГ, ДЯ и ЗК, Социални услуги, Спорт и туризъм, ОП БО и Общински исторически музей“ обяви Община Свиленград на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на електроматериали за нуждите на Общинска администрация Свиленград и ВРБ: Дейност ДГ, ДЯ и ЗК, Социални услуги, Спорт и туризъм, ОП БО и Общински исторически музей“ обяви Община Свиленград на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 01.03.2021 г.

  • 09.03.2021 г.

  • 31681410: Доставки

  • 00040-2021-0011

  • https://app.eop.bg/today/114040