Община Раднево публикува обява за електроматериали и сходни изделия

09.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на електроматериали и сходни изделия за нуждите на Общинско предприятие КДПИ при Община Раднево“ обяви Община Раднево на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на електроматериали и сходни изделия за нуждите на Общинско предприятие КДПИ при Община Раднево“ обяви Община Раднево на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 09.03.2021 г.

  • 18.03.2021 г.

  • 31000000: Доставки

  • 00662-2021-0005

  • https://app.eop.bg/today/116648