Община Полски Тръмбеш с публично състезание за реконструкция на водопроводна мрежа

10.06.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Търговска, Рила и Любен Каравелов в гр. Полски Тръмбеш, по обособени позиции“ обяви Община Полски Тръмбеш на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Търговска, Рила и Любен Каравелов в гр. Полски Тръмбеш, по обособени позиции“ обяви Община Полски Тръмбеш на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 10.06.2021 г.

  • 01.07.2021 г.

  • 45230000: Строителство

  • 00352-2021-0006

  • https://app.eop.bg/today/141637