Община Полски Тръмбеж с публично състезание за реконструкция на водопроводна мрежа

09.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Любен Каравелов, Рила и Търговска в гр. Полски Тръмбеш, по обособени позиции“ обяви Община Полски Тръмбеж на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Любен Каравелов, Рила и Търговска в гр. Полски Тръмбеш, по обособени позиции“ обяви Община Полски Тръмбеж на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 09.03.2021 г.

  • 30.03.2021 г.

  • 45230000: Строителство

  • 00352-2021-0002

  • https://app.eop.bg/today/116825