Община Пловдив с търг за ремонт на улично осветление на територията на Община Пловдив

04.08.2022 г.1 мин.

Възложител: Община Пловдив

Предмет на поръчката: „Ремонт на улично осветление на територията на Община Пловдив”.

  • Възложител: Община Пловдив

    Предмет на поръчката: „Ремонт на улично осветление на територията на Община Пловдив”.

  • 04.08.2022 г.

  • 05.09.2022 г.

  • 45316000: Строителство

  • 00267-2022-0085

  • https://app.eop.bg/today/223537