Община Пловдив с търг за обслужване на климатици

13.05.2022 г.1 мин.

Община Пловдив обяви обществена поръчка с предмет „Поддръжка, ремонт, монтаж, демонтаж и профилактика на съществуващи климатици на Oбщина Пловдив и структурните й звена ”.

  • Община Пловдив обяви обществена поръчка с предмет „Поддръжка, ремонт, монтаж, демонтаж и профилактика на съществуващи климатици на Oбщина Пловдив и структурните й звена ”.

  • 13.05.2022 г.

  • 23.05.2022 г.

  • 39717200: Услуги

  • 00267-2022-0047

  • https://app.eop.bg/today/205519