Община Пловдив – район „Централен“ с търг за изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа

29.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен“ – Община Пловдив“ обяви Общината на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен“ – Община Пловдив“ обяви Общината на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 29.04.2021 г.

  • 10.05.2021 г.

  • 45316000: Строителство

  • 01304-2021-0001

  • https://app.eop.bg/today/131459