Община Павликени с публично състезание за реконструкция на водопроводна мрежа

12.05.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Павликени – ІІ ЕТАП, подаетапи ІІ.1, ІІ.2, ІІ.4 И ІІ.5“ обяви Община Павликени на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Павликени – ІІ ЕТАП, подаетапи ІІ.1, ІІ.2, ІІ.4 И ІІ.5“ обяви Община Павликени на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 12.05.2021 г.

  • 07.06.2021 г.

  • 45231300: Строителство

  • 00039-2021-0013

  • https://app.eop.bg/today/134651