Община Кресна с търг за реконструкция на част от водопроводна мрежа

16.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на улична мрежа и реконструкция на част от водопроводната мрежа на територията на гр. Кресна“ обяви Община Кресна на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на улична мрежа и реконструкция на част от водопроводната мрежа на територията на гр. Кресна“ обяви Община Кресна на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 16.04.2021 г.

  • 07.05.2021 г.

  • 45000000: Строителство

  • 00611-2021-0004

  • https://app.eop.bg/today/130375