Община Кресна публикува обява за доставка на водомери и др. компоненти

16.10.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане и откриване на течове” обяви Община Кресна на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане и откриване на течове” обяви Община Кресна на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 16.10.2020 г.

  • 27.10.2020 г.

  • 38421100: Доставки

  • 00611-2020-0008

  • https://app.eop.bg/today/85855