Община Нова Загора с търг за избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление"

17.03.2023 г.1 мин.

Възложител: Община Нова Загора

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление с полагане на антиплакатна и комплексна антикорозионна защита”.

  • Възложител: Община Нова Загора

    Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление с полагане на антиплакатна и комплексна антикорозионна защита”.

  • 17.03.2023 г.

  • 27.03.2023 г.

  • 45300000: Строителство

  • 00069-2023-0003

  • https://app.eop.bg/today/281983