Община Етрополе с публично състезание за инженеринг на улично осветление

22.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на територията на община Етрополе“ обяви Община Етрополе на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на територията на община Етрополе“ обяви Община Етрополе на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 22.01.2021 г.

  • 10.02.2021 г.

  • 45316100: Строителство

  • 00099-2021-0002

  • https://app.eop.bg/today/105209