Община Годеч с търг за реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията

23.06.2022 г.1 мин.

Възложител: Община Годеч

Предмет на поръчката: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 5“.

  • Възложител: Община Годеч

    Предмет на поръчката: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 5“.

  • 23.06.2022 г.

  • 14.07.2022 г.

  • 45332200: Строителство

  • 00275-2022-0006

  • https://app.eop.bg/today/209702