Община Габрово с обява за поддържане, ремонт и профилактика на улично осветление

22.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление в селата на територията на община Габрово“ обяви Община Габрово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление в селата на територията на община Габрово“ обяви Община Габрово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 22.01.2021 г.

  • 01.02.2021 г.

  • 45310000: Строителство

  • 00038-2021-0001

  • https://app.eop.bg/today/105250