Община Видин с търг за доставка и монтаж на инверторни климатици за детски градини

04.08.2022 г.1 мин.

Възложител: Община Видин

Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на инверторни климатици за детски градини и техните филиали в Община Видин” по обособени позиции.

  • Възложител: Община Видин

    Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на инверторни климатици за детски градини и техните филиали в Община Видин” по обособени позиции.

  • 04.08.2022 г.

  • 30.08.2022 г.

  • 39717200: Доставки

  • 00051-2022-0030

  • https://app.eop.bg/today/229771