Община Бургас с търг за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за БГВ на пелети и на климатици

25.05.2023 г.1 мин.

Възложител: Община Бургас

Педмет на поръчката: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за БГВ на пелети и на климатици.

  • Възложител: Община Бургас

    Педмет на поръчката: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за БГВ на пелети и на климатици.

  • 25.05.2023 г.

  • 20.06.2023 г.

  • 39715200: Доставки

  • 00797-2023-0035

  • https://app.eop.bg/today/298341