Община Белене с обява за система за производство на водородно-кислородна смес

23.02.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за сградата на Общинска администрация-Белене, гр. Белене“ обяви АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за сградата на Общинска администрация-Белене, гр. Белене“ обяви АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.02.2021 г.

  • 08.03.2021 г.

  • 38000000 - FG04,FA03: Доставки

  • 00661-2021-0002

  • https://app.eop.bg/today/110086