Община Асеновград: Изграждане на фотоволтаична система на сграда

10.07.2024 г.1 мин.

Възложител: Община Асеновград

Предмет на поръчката: Изграждане на фотоволтаична система на административна сграда Община Асеновград - проектиране и изграждане

 

  • Възложител: Община Асеновград

    Предмет на поръчката: Изграждане на фотоволтаична система на административна сграда Община Асеновград - проектиране и изграждане

     

  • 10.07.2024 г.

  • 24.07.2024 г.

  • Доставки

  • 00022-2024-0039

  • https://app.eop.bg/today/408836