Община Айтос с търг за доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система иизкуствена тревна настилка

13.05.2022 г.1 мин.

Община Айтос обяви обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система и изкуствена тревна настилка за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“ по две обособени позиции: ОП 1: „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“ ОП 2: „Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“.

  • Община Айтос обяви обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система и изкуствена тревна настилка за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“ по две обособени позиции: ОП 1: „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“ ОП 2: „Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“.

  • 13.05.2022 г.

  • 23.05.2022 г.

  • 45000000: Строителство

  • 00195-2022-0006

  • https://app.eop.bg/today/211078