Обществена поръчка за СМР за изграждане на „Културно-исторически обект „Ченгене скеле“ обяви Община Бургас

13.08.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително - ремонтни работи за изграждане на „Културно-исторически обект „Ченгене скеле“ в УПИ X-1368, отреден – „За етнографско пристанище и обслужващи дейности“, в местност „Рибарско пристанище“ /бивша местност „Ченгене скеле“/, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, Подобект: Сгради за етнографски експозиции и приемна постройка“ обяви Община Бургас на сайта на Агенция по обществените поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 45000000: Строителство.

 

Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 09.09.2020 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 00797-2020-0064

 • Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително - ремонтни работи за изграждане на „Културно-исторически обект „Ченгене скеле“ в УПИ X-1368, отреден – „За етнографско пристанище и обслужващи дейности“, в местност „Рибарско пристанище“ /бивша местност „Ченгене скеле“/, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, Подобект: Сгради за етнографски експозиции и приемна постройка“ обяви Община Бургас на сайта на Агенция по обществените поръчки.

   

  Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 45000000: Строителство.

   

  Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 09.09.2020 г.

   

  Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

   

  Номер: 00797-2020-0064

 • 13.08.2020 г.