НОИ търси доставчик на резервни части за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване + абонаментна поддръжка

13.08.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР и UPS)“ обяви НОИ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 50532000: Услуги.

 

Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 08.09.2020 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 00145-2020-0080

 • Обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР и UPS)“ обяви НОИ на сайта на Агенция по обществените поръчки.

   

  Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 50532000: Услуги.

   

  Срокът за получаване на офертите е 23:59 часа на 08.09.2020 г.

   

  Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

   

  Номер: 00145-2020-0080

 • 13.08.2020 г.