НИМХ с публично състезание за доставка на прибор за измерване на концентрациите на въглерод

24.11.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на прибор за измерване на концентрациите на въглерод (Black and Brown) в реално време за целите на мониторинга на качеството на въздуха“ обяви Национален институт по метеорология и хидрология на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на прибор за измерване на концентрациите на въглерод (Black and Brown) в реално време за целите на мониторинга на качеството на въздуха“ обяви Национален институт по метеорология и хидрология на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 24.11.2020 г.

  • 14.12.2020 г.

  • 38120000: Доставки

  • 01509-2020-0010

  • https://app.eop.bg/today/93499