НЗОК с обява за доставка на електроматериали, железария и резервни части

16.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК“ обяви Национална здравноосигурителна каса на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК“ обяви Национална здравноосигурителна каса на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 16.09.2020 г.

  • 28.09.2020 г.

  • 31500000: Доставки

  • 00207-2020-0084

  • https://app.eop.bg/today/77422