НЕК с търг за доставка на хидроизолационни и топлоизолационни материали

25.09.2020 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Двугодишна доставка на хидроизолационни и топлоизолационни материали за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Двугодишна доставка на хидроизолационни и топлоизолационни материали за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 25.09.2020 г.

  • 23.10.2020 г.

  • 44110000: Доставки

  • 00026-2020-0046

  • https://app.eop.bg/today/78229