НЕК с публично състезание за доставка на куплиращи болтове за работното колело

23.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на куплиращи болтове за работното колело на ХГ1 във ВЕЦ „Момина клисура“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на куплиращи болтове за работното колело на ХГ1 във ВЕЦ „Момина клисура“ обяви Национална електрическа компания ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.04.2021 г.

  • 17.05.2021 г.

  • 44531400: Доставки

  • 00026-2021-0057

  • https://app.eop.bg/today/129658